Cases Cova

L’hàbitat en coves va ser l’origen del Municipi. Situades -en la seua majoria- en els extraradis del casc urbà actual, van ser utilitzades durant molts anys, com a habitatges habituals. Actualment es conserven com a segones residències, idònies per a l’època estival.

Encaix de bolillos

Pel que a la “ARTESANIA” es refereix, cal destacar el denominat “encaix de bolillos” i el “treball de l’espart”, entre aquelles activitats que han perdurat amb el pas del temps, gràcies a l’obstinació de particulars i col·lectius locals.

Treball de l’espart

Pel que a la “ARTESANIA” es refereix, cal destacar el denominat “encaix de bolillos” i el “treball de l’espart”, entre aquelles activitats que han perdurat amb el pas del temps, gràcies a l’obstinació de particulars i col·lectius locals.

Costumbres y Gastronomía

 

Pin It on Pinterest