Patrimoni cultural

Història

l’Alguenya: de l’àrab al-gânija, que vol dir “la rica, la opulenta”, de la base àrab gni “ser ric, enriquir”. És un nom donat pels àrabs, que van ser els qui van rendibilitzar al màxim la Vall per on transitava l’antiga la Canyada Ibero-romana cap a Jumella.

La referència més antiga del topònim l’Alguenya, apareix en un manuscrit d’Alcoi de 1470, encara que cal atorgar-li la primacia a la cita alcoiana de 1361, en la qual apareix la grafia “Camp de Alhenya”.

A partir del segle XVI, es constata la presència de terratinents moriscs, dedicats al laboreo d’aquestes terres. També hi ha constància que des de temps immemorial, veïns de Novelda, venien a la recerca de pastures i llenya per a fer carbó.

En 1738, es construeix l’Església Parroquial, sota la advocación dels Santos de la Pedra “Abdón i Senén”, patrons de la Vila.

En 1934, l’Alguenya es constitueix com a municipi independent, comptant amb la pedania de la Solana.

En l’actualitat, l’Alguenya es troba germanada amb la Circumscripció de Doganella vaig donar Nimfa, dependents dels municipis italians de Sermoneta i Cisterna vaig donar Llatina. Aquest compromís es va rubricar el dia un de maig de 2004.

Pin It on Pinterest

Shares