Cases Cova

L’hàbitat en coves va ser l’origen del Municipi. Situades -en la seua majoria- en els extraradis del casc urbà actual, van ser utilitzades durant molts anys, com a habitatges habituals. Actualment es conserven com a segones residències, idònies per a l’època estival.