Encaix de bolillos

Pel que a la “ARTESANIA” es refereix, cal destacar el denominat “encaix de bolillos” i el “treball de l’espart”, entre aquelles activitats que han perdurat amb el pas del temps, gràcies a l’obstinació de particulars i col·lectius locals.