Finalitzats els treballs de condicionament de les noves instal·lacions destinades per a activitats formatives i la climatització del Teatre-Auditori i Centre Cívic-Social.